нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга сургуулийн цайны газраа бие даан ажиллуулж, “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй зарим сургуулийн удирдлагуудтай уулзлаа.

1921.08.14-ний өдөр ардын засгийн газрын хуралдаанаар сургуулийн танхим байгуулах шийдвэр гарч, тухайн 1921.11.02-ны өдөр анхны сургуулийн танхим байгуулж байсан түүхтэй.