Теле хичээлийн хуваарийг www.econtent.edu.mn сайтын хичээлийн ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ хэсэгт байршуулдаг боллоо.

2020 оны 11-р сарын 17-20-ны Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна. 11-р сарын 16-ны даваа гараг нь бүх нийтийн амралтын өдөр тул Теле хичээл орохгүй, MNB-ээр баасан гарагийн хичээлийг давтан үзүүлэх болно.

Болзошгүй аюулаас цаг алдалгүй урьдчилан сэргийлэхэд бодитой мэдээлэл нэн чухал байгаа тул нийслэлийн боловсролын салбарын удирдах ажилтан, багш нар та бүхэн БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМД бодит мэдээллийг үнэн зөв шуурхай оруулж хамтран ажиллана уу

БШУ-ны сайдын 2020 оны 11-р сарын 11-ны А/146 дугаар тушаал

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол

НЗД-ын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн А/1241 дүгээр захирамж

Маскаа зүүе!
Гараа угаая!
Зайгаа барья!

Сургалтад нийслэлийн 7 дүүргийн 104 багш оролцсон