Entries by

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛАХ, ИНДЕКСИЙН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2017-2019 онд нийт 45 сургууль, 47 цэцэрлэгт 709 сая төгрөгийн урамшууллыг олгосон бол 2020 онд 20 сургууль, 20 цэцэрлэгт 400 сая төгрөгийн урамшуулал олголоо.

Нийслэлийн хэмжээнд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/237 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн хэмжээнд “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө   Дэлгэрэнгүй харах

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 51   АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсэг, Авлигын эсрэг хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: 1.Авлигатай тэмцэх […]

ЕБС-ИЙН БАГА БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Сургалтад бага боловсролын сургалтын менежерүүд идэвхтэй сайн оролцож, “Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалт болон тэгш хамруулан сургах бодлогын талаар нэгдсэн нэг ойлголттой болсноороо үр дүнтэй боллоо.

Нийслэлийн багш нарын ур чадварын уралдааныг зохион байгуулах удирдамж

Зорилго: Багшийн ур чадварын уралдаан нь хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих шилдэг арга зүй, тэргүүн туршлагыг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, технологийн сан бүрдүүлэхэд оршино.