Entries by

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН “ОРГИЛ” БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН  АЛБАН ТУШААЛД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР                                                                                                                            Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай, Боловсролын тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг үндэслэн НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН “ОРГИЛ” БҮРЭН ДУНД  СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ-ыг нийтэд зарлаж байна. НЭГ. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗОРИЛГО Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Оргил сургуулийн захирлын албан тушаалд сонирхогч иргэдээс сонгон шалгаруулж, өндөр ур чадвар мэдлэг туршлагатай ажилтан сонгон шалгаруулж […]