Entries by

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРАГЧДЫН ДУНД “ХОРТ ЗУРШЛААС АНГИД ШИНЭ ҮЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 43 дугаар зарлигийн хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд согтууруулах ундааны зохисгүй хэрэглээний хор хөнөөл, сөрөг нөлөөг танин мэдүүлэх, эерэг нөлөөллийн “Намайг алгас” уулзалтыг зохион байгууллаа.

“АКАДЕМИК ТҮНШЛЭЛ” ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ

“Академик түншлэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийслэлийн Монгени цогцолбор сургууль ОХУ-ын Холбооны статустай ТОП 10 сургуулийн нэг болох Арктикийн соёл урлагийн улсын их сургуультай багш солилцоо, сурагч солилцоо, элсэлт гэсэн чиглэлээр хамтран ажиллахаар болжээ.