2022-2023 оны хичээлийн жилд багтаан нэмж 40 сургуулийг тус системд нэвтрүүлэхээр төлөвлөөд байна.

Гол ус гатлахдаа зориулалтын зам, гүүр гармаар гарах

“Улаанбаатар хотын цахим шилжилт” төслийг танилцуулах үеэр мэдээлэл, технологийн тэргүүлэгч 70 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ олон нийтэд сурталчлан таниулах арга хэмжээ зохион байгуулсан юм.

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 2 дахь буюу өнөөдөр Хими, Газар зүй, Нийгэм судлал хичээлийн шалгалтууд зохион байгуулагдаж байна.

Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд багачуудыг тэгш хамруулах зорилгоор нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийг хавсралтаар баталсугай.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Сургуулийн барилгыг 2023 онд бүрэн ашиглалтад оруулж, суралцагчдаа хүлээн авахаар төлөвлөж байна.

Энэ хүрээнд ачаалал өндөртэй 38 хорооны хамран сургах тойргийг шинэчлэн тогтоох уулзалт хэлэлцүүлэг өнөөдрөөс эхэлж байна.

Энэ хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 1200 гаруй багш, ажилтныг хувьсах зардлыг төлөвлөх, зарцуулах аргачлалд танхимаар сургаж байна.

Саналыг цахимаар 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хүлээн авна.