“АГААРТ ХАТДАГ БАРИМЛЫН ШАВРЫГ СУРГАЛТ-ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАХ НЬ” НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖМИЙН БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЭЭЛЖИТ ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Нийт 96 сургууль, цэцэрлэг их засварын саналаа ирүүлсэн байна.

Нийслэлийн монгол хэл, бичгийн багш нарын графикт  сургалтыг  “”Уран зохиолын хичээлээр эх хэл соёлоороо бахархах, бусдын соёлыг хүндэтгэх хандлага төлөвшүүлэх нь”, “Товчилсон үгийн мөн чанар, хэрэглээ”, “Монгол хэлний хичээлийг эхэд суурилан заах нь сэдвийн хүрээнд  2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр цахимаар  зохион байгууллаа.

Тус цахим сургалтад нийслэлийн өмчийн бүх хэлбэрийн  ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын 453 багш оролцлоо.

Сургалтыг ШУА-ийн Хэл Зохиолын Хүрээлэнгий доктор О.Шинэбаяр, Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн доктор Д.Эрдэнэсан, нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн Р.Өлзийхүү  нар зохион явууллаа.

 

Үндэсний бичиг үсгийн баярт зориулан 21 аймаг, нийслэл дэх Хэлний бодлогын салбар зөвлөлөөс дараах ажлыг зохион байгуулж байна.

2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд цахим сургалтад ерөнхий боловсролын сургуулийн 168 багш хамрагдсан.

Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчдэд зориулсан графикт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Нийслэлийн лаборатори 28 дугаар сургуулийн орос хэлний багш Б.Мөнхцацралын www.canva.com сайт ашиглан интерактив даалгавар бэлтгэх арга туршлагаас

Нийслэлийн Боловсролын газар, Шинэ монгол технологийн дээд сургуультай хамтран байгалийн ухааны хичээлийн ээлжит онлайн сорилгыг зохион байгууллаа

НИЙСЛЭЛИЙН МАТЕМАТИКИЙН БАГШ НАРЫН ГРАФИКТ ОНЛАЙН СУРГАЛТЫГ 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 23-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.