Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори “Эрдмийн өргөө” цогцолбор сургуулийн англихэлний багш Д. Болормаагийн “Nearpod” хэрэгслийг ашиглан interactive хичээл бэлтгэх арга туршлагаас

Nearpod өргөтгөл хэрэглэх нь Bolormaa.D