Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

А1271 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: Захиргааны хэлтэс – Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Цэрэннадмид Утас: 70113039-6

Сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

2022.10.04 А1271 Хүчингүй 3 цэцэрлэг Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: Захиргааны хэлтэс – Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Цэрэннадмид Утас: 70113039-6

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly