НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2021 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Иргэдээс нийт 261 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт, талархал ирүүлсний 260-ийг удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтэн, сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлагатай хамтран холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих арга хэмжээ авч шийдвэрлэж, 1 өргөдөл гомдлыг одоогийн байдлаар судалж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2021 оны 09-р сарын 29-ний өдөр 1. Нийслэлийн Боловсролын газарт ирсэн өргөдөл, гомдол:  Нийслэлийн Боловсролын газарт 2021 оны 3 дугаар улиралд нийт 117 өргөдөл, гомдол, дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэст нийт 61 өргөдөл гомдлыг ирснийг Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай […]

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2021 оны 06-р сарын 29-ний өдөр Тайлангийн хугацаанд нийслэлийн Боловсролын газарт нийт 92 өргөдөл гомдол ирснээс дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэст 20 өргөдөл гомдлыг шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажилласан ба ажлын 5 хоногт багтаан хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна. Нийслэлийн Боловсролын газарт 2021 оны хагас жилийн […]