Нийслэлийн Боловсролын газрын удирдлагуудын иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь

Шинэчилсэн: 2021 оны 11-р сарын 01-ний өдөр