Өргөдөл, гомдол хүлээн авах мэргэжилтэн:

Нийслэлийн Боловсролын газар

Захиргааны хэлтэс

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Хонгорзул

Утас: 70113039, 91911109

Өргөдөл, хүсэлт хүлээн авах: