Өргөдөл, гомдол хүлээн авах мэргэжилтэн:

Нийслэлийн Боловсролын газар

Захиргааны хэлтэс

Өргөдөл, гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Утас: 70113039

Өргөдөл, хүсэлт хүлээн авах: