Өргөдөл, гомдол хүлээн авах мэргэжилтэн:

Нийслэлийн Боловсролын газар

Захиргааны хэлтэс

Өргөдөл гомдол, ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Уранбайгаль

Утас: 70113039-7, 98081881