НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ

2022 оны 10 дугаар сарын байдлаар

Огноо Улс, хот Байгууллага Үргэлжлэх хугацаа Тайлбар
1 2012.10.31   Монголын Эмнести Интернэшнл 2 жил Хугацаа дууссан
2 2015.01.16   МУ-ын Шинжлэх Ухааны Академи 2015-2017 Хугацаа дууссан
3 2015.01.19   Олон улсын сайн дурын америк, англи багш нарын холбоо 2015-2020 Хугацаа дууссан
4 2015.03.04   Сүжеташанд ТББ 5 жил Хугацаа дууссан
5 2015.04.29 БНСУ Копиун ТББ 2015.12.31 Хугацаа дууссан
6 2015.08.20 БНХАУ ӨМӨЗО-ны Эрээн хотын сурган хүмүүжил технологийн товчоо   Хугацаа дууссан
7 2016.02.26 БНСУ Догсон эмэгтэйчүүдийн их сургууль 1 жил Хугацаа дууссан
8 2016.02.16   “Багачууд хүнс”, “Хүнс хангамж”, “Асгат”, “Өсвөр үе хүнс” ОНӨААТҮГ   Хугацаа дууссан
9 2016.03.09 БНСУ “Good people international” ТББ   Хугацаа дууссан
10 2016.04.06   “Фючер групп” ХХК 3 жил Хугацаа дууссан
11 2016.07.03   “Green teachers” байгууллага 3 жил Хугацаа дууссан
12 2016.11.08   Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 1 жил Хугацаа дууссан
13 2016 БНСУ Hankyong National University 3 жил Хугацаа дууссан
14 2016.11.08 БНСУ “Грин Тичерс” ТББ 3 жил Хугацаа дууссан
15 2016.12.22   Монголын залуу багш нарын холбоо 2 жил Хугацаа дууссан
16 2017.02.14 БНХАУ ӨМӨЗО-ны сурган хүмүүжлийн товчоо 2 жил Хугацаа дууссан
17 2017.03.15   Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар   Хугацаа дууссан
18 2017.03.27   “Монголын Эмэгтэйчүүдийн сан” ТББ   Хугацаа дууссан
19 2017.04.26 БНСУ Пүсаний үндэсний их сургууль 3 жил Хугацаа дууссан
20 2017.04.01 БНСУ Санмён их сургуулийн Судалгаа, үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааны газар 2017.12.31 Хугацаа дууссан
21 2017.12.14 БНСУ Самюк эрүүл мэндийн их сургууль 2 жил Хугацаа дууссан
22 2018.08.31   Москва хотын боловсролын газар   Хугацаа дууссан
23 2018.11.01   ӨМӨЗО-ны Улаанцав хотын Боловсролын газар 2 жил Хугацаа дууссан
24 2018.11 БНСУ “WITH” ТБ, ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн Технологийн сургууль 2 жил Хугацаа дууссан
25 2019.11.25   Эрүүл мэндийн яам болон бусад байгууллагууд   Хугацаа дууссан
26 2021.01.27 Канад Канад Улсын Бритиш Колумб мужийн Олон улсын Боловсролын зөвлөл 3 жил Хэрэгжиж байгаа
27 2021.12.23   Шинжлэх Ухааны Академийн түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн 2 жил Хэрэгжиж байгаа
28 2021.04.02   “БД Системс Эйжика” ХХК 1 жил Хугацаа дууссан
29 2022.01.14   Гүүд нейборс ОУТББ 2 жил Хэрэгжиж байгаа
30 2022.03.25   Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль 2 жил Хэрэгжиж байгаа
31 2022.05.05   Идэр Их Сургууль 2 жил Хэрэгжиж байгаа
32 2022.05.19   Монголиа Дижитал Скүүл боловсролын байгууллага 3 жил Хэрэгжиж байгаа
33 2022.10.07   Дүдү Боловсрол Сан, Оюуны Ундраа Групп, Монголын Скаутын Холбоо, Спэйс Модерн Эдүкэйшн ХХК, Юнимат Инженеринг ХХК, Саксид ХХК, Кью Эдүкэйшн Групп, Мон-Эдүтайнменти ХХК, Шимт ХХК, Ногоон титэм боловсрол ХХК 2 жил Хэрэгжиж байгаа
34 2022.10.11   Японы Хүүхдийг Ивээх Сан 2 жил Хэрэгжиж байгаа

 

—оОо—