Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори “Эрдмийн өргөө” цогцолбор сургуулийн англихэлний багш Д. Болормаагийн “Nearpod” хэрэгслийг ашиглан interactive хичээл бэлтгэх арга туршлагаас

Nearpod өргөтгөл хэрэглэх нь Bolormaa.D

2020 оны 11 сарын 11-нээс теле хичээлийн хуваарийг 20 дугаар цэцэрлэгийн пэйж, бүлгүүдийн цахим хаягт байршуулан гэр бүлд хүргэж ажилласан. Долоо хоногийн судалгаагаар бүлгийн хүүхдүүд бүрэн хамрагдахгүй байгаа шалтгааныг хүүхэд бүрээр гаргахад хөдөө орон нутагт өвөө эмээтэйгээ амьдарч буй 10 хүүхэд, аав ээж нь онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа 23 хүүхдийн судалгааг нягтлан гаргасан.

bzd-20-tse-tele-tsahim-surgalt-2021

Багшийн арга зүйн цахим сан бүрдүүллээ.

Боловсролын хэлтэс болон тус дүүргийн цэцэрлэгүүд нь сургуулийн өмнөх боловсролын  хүүхдийн хөгжлийг гэр бүлийн орчинд дэмжих сургалтыг тасралтгүй явуулан, багшийн арга зүйн цахим сан бүрдүүллээ. “Цахим хичээлийн сан”-д хэл яриа суралцахуйн чиглэлээр 169, математикийн энгийн төсөөлөл 164, байгаль нийгмийн орчин 149, дүрслэх урлаг 146, хөгжим 96, хөдөлгөөн эрүүл мэнд 130 буюу нийт 854 цахим хичээл боловсруулж багш нарт нээлттэйгээр хүргэн ажиллаж байна.

Baganuur SUB turshlaga 2021