www.canva.com сайт ашиглах арга

Нийслэлийн лаборатори 28 дугаар сургуулийн орос хэлний багш Б.Мөнхцацралын www.canva.com сайт ашиглан интерактив даалгавар бэлтгэх арга туршлагаас

Теле болон цахим хичээлийн сургалтын үйл ажиллагааны үр дүн

Нийслэлийн Боловсролын газраас үзүүлж байна.