Нийслэлийн лаборатори 28 дугаар сургуулийн орос хэлний багш Б.Мөнхцацралын www.canva.com сайт ашиглан интерактив даалгавар бэлтгэх арга туршлагаас

Нийслэлийн Боловсролын газраас үзүүлж байна.