Нийт 96 сургууль, цэцэрлэг их засварын саналаа ирүүлсэн байна.

Нийслэлийн монгол хэл, бичгийн багш нарын графикт  сургалтыг  “”Уран зохиолын хичээлээр эх хэл соёлоороо бахархах, бусдын соёлыг хүндэтгэх хандлага төлөвшүүлэх нь”, “Товчилсон үгийн мөн чанар, хэрэглээ”, “Монгол хэлний хичээлийг эхэд суурилан заах нь сэдвийн хүрээнд  2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр цахимаар  зохион байгууллаа.

Тус цахим сургалтад нийслэлийн өмчийн бүх хэлбэрийн  ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын 453 багш оролцлоо.

Сургалтыг ШУА-ийн Хэл Зохиолын Хүрээлэнгий доктор О.Шинэбаяр, Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн доктор Д.Эрдэнэсан, нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн Р.Өлзийхүү  нар зохион явууллаа.

 

2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд цахим сургалтад ерөнхий боловсролын сургуулийн 168 багш хамрагдсан.

Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчдэд зориулсан графикт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Нийслэлийн Боловсролын газар, Шинэ монгол технологийн дээд сургуультай хамтран байгалийн ухааны хичээлийн ээлжит онлайн сорилгыг зохион байгууллаа

Антивирусны программ хангамжийг ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар ашигласнаар цахим төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа, хурд, мэдээллийн аюулгүй байдал сайжирч цахим сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болох давуу талтай болно.

2021 оны 04 сарын 19-23
(Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)

“ЦАХИМ ХИЧЭЭЛИЙГ БАГИЙН АРГААР БЭЛТГЭЖ ЗААХ АРГА ЗҮЙ” НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖМИЙН БАГШ НАРЫН ГРАФИКТ ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Ерөнхий боловсролын 7 дугаар ангийн хичээлийн агуулга дахь “Монгол ардын дуу хөгжим-Орчин цагийн хөгжмийн урлаг”–ийг сурагчдад хүргэхэд багш нарын хамтран бэлтгэсэн хичээл бодит үр дүнгээ өгч буй туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулсан онлайн сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 103 багш хамрагдсан.

            Ардын дууг орчин цагийн хэв маяг, чиг хандлага, найруулгатай холбож сурагчдын дуулах, хөгжимдөх, сонсох чадваруудыг эзэмшүүлэхэд хөгжмийн багшийн зүгээс эрэл хайгуул хийж, сурагчдад сонирхолтой байдлаар бэлтгэж хүргэхэд багш нарын багийн ажиллагаа чухал болохыг энэхүү сургалтаар харууллаа.

Нийслэлийн сургагч багш, Сонгинохайрхан дүүргийн 67 дүгаар сургуулийн хөгжмийн багш Д.Цэцгээ удирдан тус дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн  хөгжмийн  8 багш хамтран бэлтгэсэн сургалтад хамрагдсан багш нар сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлсэн бөгөөд дараа хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, дараа дараагийн багийн хичээлд тусган хэрэгжүүлэхээр болов.