Сургалтад нийслэлийн 7 дүүргийн 104 багш оролцсон

Сургалтад нийслэлийн Боловсролын орлогч дарга Л.Буянтогтох, Бодлогийн хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга Ц.Жаргалантуул Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Н.Болормаа, орлогч дарга Т.Баярчимэг нар оролцож хүмүүнлэгийн боловсрол олгох сургалтад амжилт хүслээ.

Сургалтад бага боловсролын сургалтын менежерүүд идэвхтэй сайн оролцож, “Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалт болон тэгш хамруулан сургах бодлогын талаар нэгдсэн нэг ойлголттой болсноороо үр дүнтэй боллоо.

НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН БАГШ НАР ЗАЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.
Нийслэлийн мэдээлэл зүйн багш нар 2009 оноос хойш БНСУ-ын Сөүл хотын Боловсролын газрын урилгаар тус улсын соёл, мэдээлэл технологийн хөгжил дэвшилтэй танилцаж, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэн, сургалтад хамрагддаг.
Нийслэлийн Боловсролын газар, БНСУ-ын Сөүл хотын Боловсролын газар, БНСУ-ын Цахим сургалтыг дэмжих төв хамтран энэ жилийн хувьд цар тахлын үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан зайн сургалтыг “NAVER BAND” платформ ашиглан 2020 оны 10 дугаар сарын 15-наас эхлэн зохион байгуулж байна.
Нийт 52 цахим хичээлийг орчуулан байршуулсан бөгөөд багш нар цахим сургалтанд хамрагдсаны дараа даалгавараа хийж явуулах юм.
Сургалт 2020 оны 12 дугаар сарын 25 хүртэл үргэлжилж амжилттай төгссөн багш нар сертификатаа гардан авна.
Энэ удаагийн сургалтаар хэрэглээний програм хангамж, програмчлал, робот технологи, мультимедиа технологи, хиймэл оюун ухаан зэрэг агуулгаар зайн сургалт явагдаж байна.
Сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын 40 сургуулийн мэдээлэл зүйн 40 багш хамрагдаж байна.

Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институт, боловсролын хүрээлэнтэй хамтран “Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалтыг  2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр 9 дүүргийн 15 судлагдахууны 520 сургагч багшийг бэлтгэлээ.

2020 оны 08 дугаар сарын 26-28-ны өдөр нийслэлийн 9 дүүрэгт дэд бүлгээр зохион байгууллаа. Сургалтын менежерүүд болон судлагдахууны багш нар нийт 10063 буюу нийт оролцогчдын 59,16% нь хамрагдсан байна. Үлдсэн 40,84 хувийг сургалтыг нэгж байгууллага дээрээ зохион байгуулахаар болоод байна.

 Сургалтад оролцогчдын тоог харуулбал:

 

Судлагдахуун Оролцогчдын тоо
1 Математик 526
2 Физик 361
3 Мэдээлэл зүй 263
4 Дизайн технологи 425
5 Монгол хэл 639
6 Хөгжим 330
7 Түүх, нийгэм судлал 538
8 Газар зүй 156
9 Бага 3133
10 Захирал 147
11 Нийгмийн ажилтан 143
12 Сургалтын менежер бага 131
13 дунд ахлах 318
14 Англи хэл 639
15 Орос хэл 236
16 Биеийн тамир 239
17 Хими 219
18 Биологи 312
19 СӨБ 1308
Нийт 10063