“ЦАХИМ ХИЧЭЭЛИЙГ БАГИЙН АРГААР БЭЛТГЭЖ ЗААХ АРГА ЗҮЙ” НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖМИЙН БАГШ НАРЫН ГРАФИКТ ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Ерөнхий боловсролын 7 дугаар ангийн хичээлийн агуулга дахь “Монгол ардын дуу хөгжим-Орчин цагийн хөгжмийн урлаг”–ийг сурагчдад хүргэхэд багш нарын хамтран бэлтгэсэн хичээл бодит үр дүнгээ өгч буй туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулсан онлайн сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 103 багш хамрагдсан.

            Ардын дууг орчин цагийн хэв маяг, чиг хандлага, найруулгатай холбож сурагчдын дуулах, хөгжимдөх, сонсох чадваруудыг эзэмшүүлэхэд хөгжмийн багшийн зүгээс эрэл хайгуул хийж, сурагчдад сонирхолтой байдлаар бэлтгэж хүргэхэд багш нарын багийн ажиллагаа чухал болохыг энэхүү сургалтаар харууллаа.

Нийслэлийн сургагч багш, Сонгинохайрхан дүүргийн 67 дүгаар сургуулийн хөгжмийн багш Д.Цэцгээ удирдан тус дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн  хөгжмийн  8 багш хамтран бэлтгэсэн сургалтад хамрагдсан багш нар сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлсэн бөгөөд дараа хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, дараа дараагийн багийн хичээлд тусган хэрэгжүүлэхээр болов.

2021 оны 04 сарын 05-09
(Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд Шинэ Монгол технологийн дээд сургуультай хамтран  XII ангийн сурагчдаас Математик, Хими, Физикийн хичээлээр сорил авах бэлтгэл ажлыг хангаж, хичээл сонголтын судалгааг авч ажиллалаа. https://sites.google.com/nmit.edu.mn/sciencechallenge2021  линкээр дараах өдрүүдэд зохион байгууллаа. Урьдчилсан хичээл сонголтын судалгаагаар Химийн хичээлийг  2020 суралцагч сонгож, 1408 суралцагч буюу 69,7 хувь нь, математикийн хичээлээр 9332 суралцагч сонгож, 5158 буюу 55,2 хувь нь, физикийн хичээлээр 3145 суралцагч сонгож 1578 буюу 50,1 хувь нь сорилд хамрагдсан байна. Үүнд:

  1. ХИМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛЫГ 2021 ОНЫ  02 ДУГААР САРЫН 26-НЫ  ӨДӨР
Row Labels Хамгийн өндөр оноо Хамгийн бага оноо Дүүргийн Дундаж Сорилгод оролцсон сурагчдын тоо
Багануур 73 9 33.62 45
Багахангай 21 13 17.00 7
Баянгол 92 8 35.34 160
Баянзүрх 95 8 37.32 276
Налайх 68 9 36.63 41
Сонгинохайрхан 85 8 36.73 300
Сүхбаатар 95 8 49.22 295
Хан – Уул 82 7 34.64 121
Чингэлтэй 83 5 32.60 163
Нийслэлийн хэмжээнд 95 5 38.45 1408

2. МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛЫГ 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 22-НЫ  ӨДӨР

Row Labels Нийт оролцсон сурагчдын тоо Хамгийн өндөр оноо Хамгийн бага оноо Дүүргийн дундаж оноо
Багануур 175 96 15 52.16
Багахангай 14 46 15 29.79
Баянгол 259 96 9 45.26
Баянзүрх 1075 98 10 42.52
Бусад 4 42 23 31.50
Налайх 187 78 12 38.95
Сонгинохайрхан 1297 97 10 46.58
Сүхбаатар 945 100 6 52.00
Хан – Уул 549 94 13 43.01
Чингэлтэй 653 98 4 47.49
Нийслэлийн хэмжээнд 5158 100 4 46.25

3. ФИЗИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СОРИЛЫГ 2021 ОНЫ  03 ДУГААР САРЫН 23-НЫ  ӨДӨР

Дүүргүүд Оролцогчийн тоо Хамгийн өндөр оноо Хамгийн бага оноо Дундаж оноо
Багануур 87 78 16 39.37
Багахангай 5 35 19 27.80
Баянгол 88 78 13 34.67
Баянзүрх 276 90 10 29.39
Бусад 1 18 18 18.00
Налайх 53 56 15 31.94
Сонгинохайрхан 380 57 9 31.29
Сүхбаатар 295 85 6 41.27
Хан – Уул 191 78 11 29.29
Чингэлтэй 202 63 8 35.50
Нийслэлийн хэмжээнд 1578 90 6 33.76

 

Нийслэлийн Боловсролын газраас үзүүлж байна.

brs.ulaanbaatar.mn

Теле болон цахим хичээлийн хамрагдалтыг сайжруулахад дэмжин тусалсан Хан-Уул дүүргийн удирдлага, “Юнител” ХХК-ний хамт олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Монгол хүн сансарт ниссэний 40 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна. Монгол Улсын иргэн, сансрын нисгэгч Ж.Гүррагчаа, ЗХУ-ын сансрын нисгэгч В.А Жанибековын хамтаар 1981 оны гуравдугаар сарын 22-ны өдрийн 14.58 цагт хуучнаар ЗХУ-ын Байконуур дахь сансрын хөлөг хөөргөх талбайгаас “Союз-39” хөлгөөр хөөрсөн юм.

Нийслэлийн математикийн багш нарын графикт сургалт 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 15:00 цагт зохион байгуулагдлаа.

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн менежерүүдтэй цахим уулзалт зохион байгууллаа.