БШУ-ны сайдын 2021 оны А/171 дүгээр тушаал

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/165 дугаар тушаал

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/135 дугаар тушаал

БШУ-ны сайдын 2020 оны 11-р сарын 11-ны А/146 дугаар тушаал

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 03-р сарын 27-ны А/152 дугаар тушаал

ӨДӨР ӨНЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

Дэлгэрэнгүй үзэх

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/63 дугаар тушаал