Нийслэлийн төрийн өмчийн СӨБ-ын 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийн төсөлтэй танилцаж саналаа өгнө үү.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 28дугаар зүйлийн 281.1.1, 281.1.6 дахь заалтуудыг үндэслэн 2022-2023 оны хичээлийн жилд мөрдөх нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийг шинэчлэн боловсрууллаа.

Захиргааны ерөний хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 26 дугаар зүйлийн 26.1, 27 дугаар зүйлийн 27.2.2, 27.4.5, 27.5 дахь заалтын дагуу 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл  нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийн төслийн саналаа өгнө үү.

Үзэх

Нийслэлийн Боловсролын газар

Утас: 70113039

 

Нийслэлийн төрийн өмчийн ЕБС-ийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийн төсөлтэй танилцаж саналаа өгнө үү.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 28дугаар зүйлийн 281.1.1, 281.1.6 дахь заалтуудыг үндэслэн 2022-2023 оны хичээлийн жилд мөрдөх нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийг шинэчлэн боловсрууллаа.

Захиргааны ерөний хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 26 дугаар зүйлийн 26.1, 27 дугаар зүйлийн 27.2.2, 27.4.5, 27.5 дахь заалтын дагуу 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл  нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийн төслийн саналаа өгнө үү.

Үзэх

Нийслэлийн Боловсролын газар

Утас: 70113039