Цэцэрлэгийн барилга төлөвлөөгүй орон сууцны хороолол, цогцолбор барилгын зураг төслийг батлахгүй..

Өдөрлөгт оролцож, мэргэжил сонголтын талаар өөрт хэрэгтэй мэдээллээ аваарай.     

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1992 оны 47/3 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн өдөр” болгон тэмдэглэж байхаар тунхаглажээ. Энэ жил “Хүртээмжтэй хөгжлийн дэвшилтэд шийдлүүд: Хүртээмжтэй, эрх тэгш байдлыг дэмжихэд инновацын үүрэг” гэсэн уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Бүх шатны боловсролын байгууллагууд НҮБ-аас баталсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн […]