Нийслэлийн төрийн өмчийн сургуулийн захирлуудад чухал шаардлагатай болон цаг үеийн асуудлаар ээлжит сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Б.Амартүвшин Нийслэлийн боловсролын сургалтын чанарын түвшин, дата мэдээллийг танилцуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар танилцууллаа.

“Шар дарцаг” аян “Анхааралтай байвал-Аюул үгүй” уриан дор нийслэлийн хэмжээнд өрнөж байна.

Хөтөлбөрт аймаг, нийслэлийн зөвлөх багш нар болон нийслэл, дүүргийн Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн нар хамрагдаж байна.

Сургалт, уулзалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 281 захирал, цэцэрлэгийн 671 эрхлэгч нар оролцож,

төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, үүсгэн байгуулагч нарт хамрагдаж байна.

“Улаанбаатар хотын цахим шилжилт” төслийг танилцуулах үеэр мэдээлэл, технологийн тэргүүлэгч 70 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ олон нийтэд сурталчлан таниулах арга хэмжээ зохион байгуулсан юм.