төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, үүсгэн байгуулагч нарт хамрагдаж байна.

“Улаанбаатар хотын цахим шилжилт” төслийг танилцуулах үеэр мэдээлэл, технологийн тэргүүлэгч 70 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ олон нийтэд сурталчлан таниулах арга хэмжээ зохион байгуулсан юм.

Өнөөдрийн сургалт, хэлэлцүүлэгт нийслэлийн төрийн өмчийн 286 цэцэрлэгийн эрхлэгч болон хүнс хангамжийн дөрвөн аж ахуйн нэгж, ШУТИС-ийн Үйлдвэр технологийн сургуулийн харьяа Шим тэжээл судлалын төвийн төлөөлөл оролцлоо.

Тус сургалтад нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн газар зүйн 56 багш оролцсон.

НИЙСЛЭЛИЙН ТҮҮХ, НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГРАФИКТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сургалтад ерөнхий боловсролын болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын нийт 25 гишүүн багш хамрагдсан юм.

Цахим сургалтад НЗДТГ-ын 140 гаруй төрийн албан хаагч 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-наас 02 дугаар сарын 11-ний хооронд хамрагдлаа.

“Зөвлөлдөх баг”-ийн гишүүдийг чадавхжуулах, багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг ханган, зөвлөн чиглүүлэх “Ментор багш” болгон дадлагажуулах сургалтыг судлагдахуун бүрээр зохион байгуулж байна.

Хуралд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар хамрагдав.

Нийслэлийн физик, мэдээллийн технологийн судлагдахууны  “Зөвлөлдөх баг”-ийн гишүүдийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил, багш нарт зөвлөн туслах yp чадвар эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулагдав.

Сургалтыг “Боловсрол судлал түүний зарим асуудал” сэдвээр  МУБИС-ийн багш доктор (Ph.D), профессор Ш.Ичинхорлоо, “Мэдээллийн технологийн хөгжлийн үе багш нарт тавигдаж  буй шаардлага”  сэдвээр Орхон их сургуулийн багш, доктор (Sc.D) профессор Ц.Содов нар секц уншив. Сургалтад физик мэдээллийн технологийн 19 багш хамрагдав.