А1271 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

Захиргааны хэлтэс – Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Цэрэннадмид

Утас: 70113039-6

2022.10.04 А1271 Хүчингүй 3 цэцэрлэг

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

Захиргааны хэлтэс – Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Цэрэннадмид

Утас: 70113039-6

Хүүхдийн автобусны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

НЗД-ын 2021 оны А/357 дугаар захирам