2022.06 ХЭЗ тайлан ласт word

А1271 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

Захиргааны хэлтэс – Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Цэрэннадмид

Утас: 70113039-6

2022.10.04 А1271 Хүчингүй 3 цэцэрлэг

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

Захиргааны хэлтэс – Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Цэрэннадмид

Утас: 70113039-6

Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойрог

Дэлгэрэнгүй үзэх

Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд багачуудыг тэгш хамруулах зорилгоор нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийг хавсралтаар баталсугай.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоол

Хүүхдийн автобусны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай