Entries by

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны 07 дүгээр сарын 24-ны өдөр                                        Улаанбаатар хот Нийслэлийн сургуулийн өмнөх боловсролын 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг  Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Орон нутгийн төсвийн  төсөл […]

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны 07 дүгээр сарын 25-ны өдөр                                     Улаанбаатар хот   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын болон сургуулийн өмнөх боловсролын  2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг  Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Орон нутгийн […]

БАГА, ДУНД АНГИЙН СУРАГЧДЫН АМРАЛТАД ЗОРИУЛСАН “ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ КОНТЕНТ”-ИЙН ХУВААРЬ

Монголын телевизүүдийн холбоотой хамтран 2021 оны нэгдүгээр сарын 4-ний өдрөөс бага, дунд ангийн суралцагчдын амралтад зориулсан “ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ КОНТЕНТ”-ийг эхлүүлээд байна.

НБГ-ын албан хаагчдын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлж дүгнэлээ.

Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын дагуу Нийслэлийн Боловсрлын газрын 33 төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2020 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг дүгнээд байна. Журмын дагуу нийт албан хаагчдын ажлыг сар, улирал, хагас жил, жилийн эцсээр нэгжийн дарга дүгнэсэн. […]

МЭНДЧИЛГЭЭ

Нийслэлийн боловсролын салбарын ажилтан, багш сурган хүмүүжүүлэгч та бүхэндээ шинэ жилийн мэнд дэвшүүлж эрүүл энх, аз жаргал, амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн ерөөе.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Нийслэлийн Боловсролын газарт 2020 онд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 1800-1200 тусгай дугаарын утсаар-51, Засгийн газрын 11-11 төвөөр-47,  Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр-15, нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагаар-131, гар утасны аппликейшнээр-2, E-Service-10, фэйсбүүкээр хандсан-2, нийт 258 санал, хүсэлт, гомдол, талархал, иргэдээс ирүүлснээс 258 өргөдлийг холбогдох мэргэжилтэн албан тушаалтан, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагатай хамтран хууль тогтоомжийн дагуу хариуг өгч […]

“ОЮУН БИЛГИЙН СОЁРХОЛ – МОНГОЛ ХЭЛ БИЧИГ” ЦАХИМ СУРГАЛТАД 1000 БАГШ ОРОЛЦЛОО

БШУ-ны яам, Нийслэлийн Боловсролын газар, Монгол хэл, бичгийн багш, судлаачдын үндэсний холбооноос зохион байгуулж буй 1000 багшийн цахим сургалт 2020 оны 12 дугаар сарын 28, 2021 оны нэгдүгээр сарын 4, 11, 14-ний өдрүүдэд тус тус үргэлжлэх юм.