Entries by

НИЙСЛЭЛИЙН ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НИЙТ БАГШ, СУРАЛЦАГЧДЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ ШИНЭЧИЛЖ БАЙНА

Болзошгүй аюулаас цаг алдалгүй урьдчилан сэргийлэхэд бодитой мэдээлэл нэн чухал байгаа тул нийслэлийн боловсролын салбарын удирдах ажилтан, багш нар та бүхэн БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМД бодит мэдээллийг үнэн зөв шуурхай оруулж хамтран ажиллана уу