Entries by

,

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ТУРШЛАГЫГ ВИДЕО КОНТЕНТ ХЭЛБЭРЭЭР ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЖ БАЙНА.

Нийслэлийн Боловсролын газрын санаачилгаар “Нийслэлийн  тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ыг Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/969 дүгээр захирамжаар баталсан. Энэ журмын дагуу байгууллагын менежмент, сурлагын амжилт, чанарын ахиц, хүмүүжил төлөвшил, хотын соёл, эх оронч үзэл төлөвшил гэсэн 4 чиглэлийн хүрээнд 23-35 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу цэцэрлэг, сургуулийн үйл […]

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Боловсролын тухай хуулийн 20, 21 дүгээр зүйл заасны дагуу шинээр ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг 2021 оны 02 дугаар сарын 15-наас 28-ны өдрүүдэд цахим хэлбэрээр хүлээн авна.

,

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ НАРЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ   Огноо Хамрах хүрээ Зохион байгуулах газар Сэдэв Агуулгын товч Хамтран ажиллах байгууллага ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  ДУНД, АХЛАХ АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД 2021.02.09 11:00-13:00 Дунд, ахлах ангийн сургалтын менежерүүд Цахимаар Цахим сургалтын арга, технологийг   үр дүнтэй хэрэглэх нь Боловсролын салбарт […]