НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛАХ, ИНДЕКСИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭРГҮҮЛСЭН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ШИЛДЭГ ТУРШЛАГА-ЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЛЭЭ.