📚 Энэхүү төслөөрөө бид эцэг эх, асран хамгаалагчид, багш, сурган хүмүүжүүлэгчид, оюутан сурагчид зэрэг боловсролын тогтолцооны бүхий л оролцогчдын тэгш эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлж, хүүхэд бүрийн хувьд ялгаварлан гадуурхагдалгүй, хамтдаа суралцаж хөгжих нийгмийн болон дэд бүтцийн боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэхээр зорьж байгаа юм.
💛 Та ч бас тэгш эрхийг дэмжиж байгаа бол бидний бэлтгэсэн контентуудыг хуваалцаж, бидэнтэй хамт байгаагаа илэрхийлээрэй.
Хүүхэд бүр ӨӨР, ӨӨР байдгаараа л АДИЛХАН ☀️
Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих төсөл