💎НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1992 оны 47/3 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн өдөр” болгон тэмдэглэж байхаар тунхаглажээ.
💎Энэ жил “Хүртээмжтэй хөгжлийн дэвшилтэд шийдлүүд: Хүртээмжтэй, эрх тэгш байдлыг дэмжихэд инновацын үүрэг” гэсэн уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.
💎Бүх шатны боловсролын байгууллагууд НҮБ-аас баталсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай, Боловсролын тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах эрхийг хангах талаар тусгасан хэм хэмжээг мөрдөн ажиллаж байна.
💎Энэ хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын тусгай 6 сургуульд 1661 хүүхэд, ердийн 148 сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй 1062 хүүхэд, нийт 2723 хүүхэд төрөөс үзүүлж буй боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж байна.