ЁС ЗҮЙН ЖИЛИЙН НЭЭЛТ цахим зөвлөгөөн
2022 оныг боловсролын салбар ЁС ЗҮЙН ЖИЛ болгон зарласан. Тус аяныг эхлүүлэх, хөтөлбөр төлөвлөгөөг танилцуулах, үүрэг чиглэл өгөх, сайдад захидал бичээрэй аяныг зарлаж дүгнэсэн бөгөөд нэгтгэсэн тайланг танилцуулна.
Хугацаа: 2022 оны 2 дугаар сарын 28-ны даваа гарагт 14:00 цаг
Хэлбэр: Зүүмийн холболт болон дараах сошиал хаягуудаар шууд дамжуулна.
Оролцогчид: Цэцэрлэг, сургууль, МСҮТ, политехник коллеж, их, дээд сургууль, насан туршийн боловсролын төвийн захирал, удирдах ажилтнууд болон харьяа газрууд, орон нутгийн боловсрол, шинжлэх ухааны газрын удирдлагууд
Сургуулийн өмнөх боловсролын 1553 байгууллага
Ерөнхий боловсролын 850 сургууль
МСҮТ, политехник коллеж 75
Дээд боловсролын байгууллага 88
Орон нутгийн боловсрол шинжлэх ухааны газар