ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ

Цэцэрлэгийн сургалт, үйл ажиллагаа хэзээ эхлэх вэ
Цэцэрлэгийн танхимын сургалт, үйл ажиллагаа 2022 оны хоёрдугаар сарын 14-ний өдөр эхлэх бөгөөд дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд хамрагдана. Хүүхдийн насыг хичээлийн жилээр тооцож бүлгийн зохион байгуулалт хийдэг бөгөөд бэлтгэл бүлэгт 2016 онд, ахлах бүлэгт 2017 онд, дунд бүлэгт 2018 онд төрсөн хүүхэд тус тус хамрагдана.
Цэцэрлэгийн дунд, ахлах, бэлтгэл бүлэгт хүүхэд шинээр бүртгэх үү
2021-2022 оны хичээлийн жилд цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийг үргэлжлүүлэн танхимын сургалтад хамруулна. Орон нутагт цэцэрлэгийн анги танхимын хүрэлцээ, багтаамжийг харгалзан зарим цэцэрлэгт нэмэлт бүртгэл, элсэлт хийнэ. Улаанбаатарт шинээр ашиглалтад орсон 7 цэцэрлэгт нэмэлт бүртгэл, элсэлт хийнэ.
Цэцэрлэгийн бага бүлгийн хүүхдийг хэзээ бүртгэх вэ
2022 оны хоёрдугаар сарын 18-24-ний өдрүүдэд бага бүлгийн бүртгэлийг зохион байгуулна. Нийслэлд цэцэрлэгийн бага бүлгийн 2019 онд төрсөн хүүхдийн бүртгэл, элсэлтийг parent.edu.mn системээр зохион байгуулна. Орон нутгийн хувьд тухайн цэцэрлэг дээрээ зохион байгуулна.
Цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдүүд ямар шинжилгээ өгөх вэ
Танхимын сургалтад хамрагдах хүүхдүүд шээс, цагаан хорхойн шинжилгээг цэцэрлэг дээрээ өгнө. Тухайн цэцэрлэгээс эцэг эх, асран хамгаалагчдад шинжилгээ өгөх хугацааны талаар мэдээлэл хүргэнэ.
Тухайн дүүргийн цэцэрлэгийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг дараах утсаар лавлана уу.
Нийслэлийн Боловсролын газар – 70113032
Баянгол дүүрэг – 76119595
Баянзүрх дүүрэг – 70104005
Сүхбаатар дүүрэг – 70111606
Чингэлтэй дүүрэг – 11-315442
Хан-Уул дүүрэг – 11-342472
Сонгинохайрхан дүүрэг – 88052594, 80006444
Багануур дүүрэг – 70213815
Багахангай дүүрэг – 99989669
Налайх дүүрэг – 70233008