Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 281 дугаар зүйлийн 281.1.1, 281.1.6 дахь заалтуудыг үндэслэн 2021-2022 оны хичээлийн жилд мөрдөх нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хамран сургах тойргийг шинэчлэн боловсрууллаа.

       Захиргааны ерөний хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 26 дугаар зүйлийн 26.1, 27 дугаар зүйлийн 27.2.2, 27.4.5, 27.5 дахь заалтын дагуу 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ныг хүртэл  нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хамран сургах тойргийн төслийг танилцуулж байна.

 Утас: Нийслэлийн Боловсролын газар 70113032,

Баянгол дүүрэг Боловсролын хэлтэс 70120351,

Баянзүрх дүүрэг Боловсролын хэлтэс 70104005,

Багануур дүүрэг Боловсролын хэлтэс 70213815,

Налайх дүүрэг Боловсролын хэлтэс 70233009,

Хан-Уул дүүрэг Боловсролын хэлтэс 342472,

Сүхбаатар дүүрэг Боловсролын хэлтэс 70111606,

Сонгинохайрхан дүүрэг Боловсролын хэлтэс 70171117,

Чингэлтэй дүүрэг Боловсролын хэлтэс 315442,

Багахангай дүүрэг Боловсролын хэлтэс 70491017

Цэцэрлэгийн хамран сургах тойргийн төслийг ЭНДЭЭС харна уу.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийн төслийг ЭНДЭЭС  харна уу.