Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцаж буй албан хаагчдийн мэдээлэл

2021 оны 1-р улирал

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Сургалтын нэр Зардал
1 М.Номин Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онол, арга зүй” анхан шатны сургалт 250.000₮