Түр журмыг шинэчлэн батлах тухай

УОК-ын даргын 2021 оны А/41 дүгээр тушаал