ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ХҮРЭЭНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

          2021-2022 оны хичээлийн жилд нийслэлд төрийн болон төрийн бус өмчийн /төрийн 152, төрийн бус өмчийн 129 сургууль/ ерөнхий боловсролын 281 сургуульд 340069 суралцагч суралцаж байна.
Үүнээс нийслэлийн автозамын түгжрэлд нөлөө бүхий бүсэд байршилтай төрийн өмчийн 32 сургуульд 71726 сурагч, төрийн бус өмчийн 46 сургуульд 24059, нийт 78 сургуульд 95785 сурагч суралцаж байгаа бөгөөд тэдний 25,7 хувь нь такси болон хувийн унаагаар хичээлдээ явж байна.
Зарим тодорхой байршилд цагийн зохицуулалт хийх замаар түгжрэлийг бууруулах саналыг боловсруулан ажиллаж байна.
Цагийн зохицуулалтад төрийн өмчийн 23 сургууль 61942 сурагч, төрийн бус өмчийн 36 сургууль 23265 сурагч, нийт 59 сургууль 85207 сурагч 2 ээлжээр хамрагдана.
Өглөө 07:45 цагт төрийн өмчийн 13, төрийн бус өмчийн 8 нийт 21 сургуулийн 23665 сурагч буюу нийт сурагчдын 6.9 хувь, 08:15 цагт төрийн өмчийн 9, төрийн бус өмчийн 6 нийт 15 сургуулийн 13094 сурагч буюу нийт сурагчдын 3.9 хувь, 09:00 цагт төрийн өмчийн 1, төрийн бус өмчийн 22 нийт 23 сургуулийн 11688 буюу нийт сурагчдын 3.4 хувь нь хамрагдана.
Дээрх зохицуулалттай уялдуулан хүүхэд нь сургууль, цэцэрлэгт суралцдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан хаагчдын ажлын цагийн эхлэх, дуусах хугацааг өглөө 07:00-10:00, орой 16:00-19:00 цаг байхаар уян хатан зохицуулалттай болгох, нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарыг нийтийн тээврээр үнэ төлбөргүй зорчуулах саналыг гаргаж, хэрэгжүүлэх боломжийг судалж байна.
Цагийн зохицуулалттай холбоотой санал хүсэлтийг 70113088 утсаар авч байна.

Цагийн бүсчлэл – 1

Д/Д ХИЧЭЭЛ ЭХЛЭХ ЦАГ ДҮҮРЭГ ХАМРАГДАХ СУРГУУЛЬ ХҮҮХДИЙН ТОО
Төрийн Төрийн бус Нийт
1  

Өглөө 07:45

 

 

 

 

 

Өдөр 12:45

Сүхбаатар 1. 1-р сургууль

2. 2-р сургууль

3. 31-р сургууль

4. 45-р сургууль

5.МУ-н консерватори

6. МУБИС-ЕБС

1. Логарифм

2. Сант

 

 

8

 

 

7568

Баянзүрх 1.33-р сургууль

2.84-р сургууль

1. И-Эс-Эм

2. Оюунлаг

3. Шинэ Монгол

4. Гёте

 

6

 

7117

Чингэлтэй 1. 5-р сургууль

2. 23-р сургууль

1. Олонлог Эгзэ  

3

 

3664

Хан-Уул 1.18-р сургууль

2.52-р сургууль

3. 130-р сургууль

1.Шинэ монгол харумафүжи  

4

 

5316

Нийт 13 8 21 23665
 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт сурагчдын 6.9 хувь болно. 

Цагийн бүсчлэл – 2

Д/Д ХИЧЭЭЛ ЭХЛЭХ ЦАГ ДҮҮРЭГ ХАМРАГДАХ СУРГУУЛЬ ХҮҮХДИЙН ТОО
Төрийн Төрийн бус Нийт
1  

Өглөө 08:15

 

 

 

 

Өдөр 13:15

Сүхбаатар 1. 6-р сургууль

2. Байгаль эх лицей

3.Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн лаборатори ахлах сургууль

1.Үй цай

2. Шинэ үе

3. Кингс кидс

4.Улаанбаатар элит

 

 

7

 

 

 

3200

Баянзүрх 1.21-р сургууль

2.48-р сургууль

1.Төгсдэлгэрэх  

3

 

4458

Чингэлтэй 1.24-р сургууль

2.50-р сургууль

1.Оюут  

3

 

3241

Хан-Уул 1.15-р сургууль

2.75-р сургууль

 

2

 

2195

Нийт 9 6 15 13094
 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт сурагчдын 3.9 хувь болно. 

Цагийн бүсчлэл – 3

Д/Д ХИЧЭЭЛ ЭХЛЭХ ЦАГ ДҮҮРЭГ ХАМРАГДАХ СУРГУУЛЬ ХҮҮХДИЙН ТОО
Төрийн Төрийн бус Нийт
1 Өглөө 09:00 Сүхбаатар 1. 11-р сургууль 1.Эрдэмтөгс

2. Сэлбэ

3. Дойче шуле

4.Эрдмийн уурхай

5.Хаан эрдэм

 

 

6

 

 

2126

Баянзүрх 1.Уудам монгол

2.Кириллица

3.Шилдэг

4.Их засаг лицей

5.Эрхэм баян эрдэм

6.Оюуны оньс

 

 

 

6

 

 

 

1949

Чингэлтэй 1.Тусгал

2.Олонлог

 

2

 

674

Хан-Уул 1.Орчлон

2.Хобби

3.Орхон хасу

4.Монгол билиг оюу

5.Бритиш

6.Сакура

7.Солонго эс эф

8.Оргил

9.Жет

 

 

 

 

9

 

 

 

 

6939

Нийт 1 22 23 11688
 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт сурагчдын 3.4 хувь болно.