БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр

Дугаар А/166,А/559, 222

Улаанбаатар хот

НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Боловсролын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.3 дахь хэсэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.”Цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хуваарилалт”-ыг нэгдүгээр, “Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ”-г хоёрдугаар, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ”-г гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, сургуулийн удирдлагуудад, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Эрүүл мэндийн газрын дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Хүүхдийн хоол, хүнсэнд эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнээр илчлэг, шимт бодисын зөвлөмж хэмжээнд хүрсэн хоол хүнс бэлтгэх чиглэлээр арга зүйн удирдлагаар ханган, хяналт тавьж ажиллахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудлыг хариуцсан нэгж, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /Д.Нарантуяа/-д тус тус даалгасугай.

 

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД Л.ЦЭДЭВСҮРЭН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД Т.МӨНХСАЙХАН

САНГИЙН САЙД Ч.ХҮРЭЛБААТАР

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд

Сангийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 2 өдрийн

А/166 / А/559/ 222 дугаар хамтарсан тушаалын

 нэгдүгээр хавсралт

ЦЭЦЭРЛЭГ, СУРГУУЛИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХОНОГИЙН

 ХООЛНЫ ИЛЧЛЭГИЙН ХУВААРИЛАЛТ

1.Цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн хоногт авбал зохих илчлэгийг дараах хувиар тооцно.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд,

Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2020 оны

12 сарын 2өдрийн А/166 / А/559/ 222 дугаар

 хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралт-1

 

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХОНОГИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАХ

ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖИШИГ ХЭМЖЭЭ /1-3 НАС/

Хүнсний бүтээгдэхүүн

Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр)

Үндсэн шимт бодис (гр)

Илчлэг (ккал)

Уураг

Тос

Нүүрсус
Малын мах

60

14

5

98

Таван цул

20

3

1

22

Бусад мах /тахиа, загас, гахай/

15

4

1

29

Сүү (үнээний сүү, 3.2%)

70

2

2

3

45

Цагаан идээ (тараг, 2.5%)

80

2

2

3

41

Гурил

45

4

31

146

Гурилан бүтээгдэхүүн

70

6

2

36

186

Төрөл бүрийн будаа

30

2

24

106

Төмс

50

1

8

38

Хүнсний ногоо

120

2

8

40

Буурцагт ургамал (вандуй, шош)

20

1

4

21

Жимс, жимсгэнэ

120

16

68

Ургамлын тос

10

10

90

Цөцгийн тос, 75% тослог

6

5

41

Сахар, чихрийн зүйл

12

12

48

НИЙТ

42

30

147

1020

Үндсэн шимт бодисын илчлэг

167

266

586

Үндсэн шимт бодисын илчлэгийн хувь

16%

26%

57%

Тайлбар: 1. Хоногт авбал зохих илчлэгийн 100 хувийг авахаар тооцсон болно.

2. Илчлэг, шимт бодисын хэрэгцээг тооцоход махыг үхрийн гуяны мах, таван цулыг хонины /уушги, зүрх, гүзээ, элэг, бөөр/, бусад махыг тахианы махаар, гурилыг улаан буудайн 1 дүгээр гурилаар, гурилан бүтээгдэхүүнийг Та-Чи ХХК-ийн мишээл талх, төрөл бүрийн будааг цагаан будаагаар, хүнсний ногоог монгол луувангаар, жимсийг улаан алимаар, буурцагт ургамлыг лаазалсан хүрэн шошоор төлөөлүүлэн авсан болно.

3. Хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ нь тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр жин бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүний захиалга, ханган нийлүүлэлт хийхдээ хорогдлыг нэмж тооцож, төлөвлөнө.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд,

Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2020 оны

12 сарын 2 өдрийн А/166 / А/559/ 222 дугаар

 хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралт-2

 

 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХОНОГИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ

ХАНГАХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖИШИГ ХЭМЖЭЭ /4-6 НАС/

Хүнсний бүтээгдэхүүн

Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр)

Үндсэн шимт бодис (гр)

Илчлэг (ккал)

Уураг

Тос

Нүүрсус
Малын мах

80

18

6

 131

Таван цул

25

4

1

 28

Бусад мах /тахиа, загас, гахай/

20

6

2

 38

Сүү (үнээний сүү, 3.2%)

120

4

4

6

 73

Цагаан идээ (тараг, 2.5%)

130

4

3

6

 67

Гурил

55

5

1

38

 179

Гурилан бүтээгдэхүүн

100

8

3

51

 266

Төрөл бүрийн будаа

55

3

1

44

 195

Төмс

65

1

11

 50

Хүнсний ногоо

160

2

11

 54

Буурцагт ургамал (вандуй, шош)

30

2

6

 31

Жимс, жимсгэнэ

160

22

 91

Ургамлын тос

10

10

 90

Цөцгийн тос, 75% тослог

8

6

 55

Сахар, чихрийн зүйл

14

14

 56

НИЙТ

58

38

208

1402

Үндсэн шимт бодисын илчлэг

233

338

832

Үндсэн шимт бодисын илчлэгийн хувь

17%

24%

59%

Тайлбар: 1. Хоногт авбал зохих илчлэгийн 100 хувийг авахаар тооцсон болно.

2. Илчлэг, шимт бодисын хэрэгцээг тооцоход махыг үхрийн гуяны мах, таван цулыг хонины /уушги, зүрх, гүзээ, элэг, бөөр/, бусад махыг тахианы махаар, гурилыг улаан буудайн 1 дүгээр гурилаар, гурилан бүтээгдэхүүнийг Та-Чи ХХК-ийн мишээл талх, төрөл бүрийн будааг цагаан будаагаар, хүнсний ногоог монгол луувангаар, жимсийг улаан алимаар, буурцагт ургамлыг лаазалсан хүрэн шошоор төлөөлүүлэн авсан болно.

3. Хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ нь тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр жин бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүний захиалга, ханган нийлүүлэлт хийхдээ хорогдлыг нэмж тооцож, төлөвлөнө.

 

 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд,

Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2020 оны

12 сарын 2 өдрийн А/166 / А/559/ 222 дугаар

хамтарсан тушаалын гуравдугаар хавсралт-1

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХОНОГИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ

 ХАНГАХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖИШИГ ХЭМЖЭЭ /7-10 НАС/

Хүнсний бүтээгдэхүүн

Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр)

Үндсэн шимт бодис (гр)

Илчлэг (ккал)

Уураг

Тос

Нүүрсус
Малын мах

83

19

7

136

Таван цул

30

5

1

33

Бусад мах /тахиа, загас, гахай/

25

7

2

48

Сүү (үнээний сүү, 3.2%)

150

5

5

7

96

Цагаан идээ (тараг, 2.5%)

160

5

4

7

83

Гурил

70

7

1

49

228

Гурилан бүтээгдэхүүн

120

9

4

61

319

Төрөл бүрийн будаа

70

4

1

56

248

Төмс

75

2

12

58

Хүнсний ногоо

210

3

14

71

Буурцагт ургамал (вандуй, шош)

35

2

7

36

Жимс, жимсгэнэ

200

1

27

114

Ургамлын тос

15

15

135

Цөцгийн тос, 75% тослог

10

8

68

Сахар, чихрийн зүйл

16

16

64

НИЙТ

68

48

275

1735

Үндсэн шимт бодисын илчлэг

273

434

1027

Үндсэн шимт бодисын илчлэгийн хувь

16%

25%

59%

Тайлбар: 1. Хоногт авбал зохих илчлэгийн 100 хувийг авахаар тооцсон болно.

2. Илчлэг, шимт бодисын хэрэгцээг тооцоход махыг үхрийн гуяны мах, таван цулыг хонины /уушги, зүрх, гүзээ, элэг, бөөр/, бусад махыг тахианы махаар, гурилыг улаан буудайн 1 дүгээр гурилаар, гурилан бүтээгдэхүүнийг Та-Чи ХХК-ийн мишээл талх, төрөл бүрийн будааг цагаан будаагаар, хүнсний ногоог монгол луувангаар, жимсийг улаан алимаар, буурцагт ургамлыг лаазалсан хүрэн шошоор төлөөлүүлэн авсан болно.

3. Хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ нь тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр жин бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүний захиалга, ханган нийлүүлэлт хийхдээ хорогдлыг нэмж тооцож, төлөвлөнө.

 

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд,

Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2020 оны

12 сарын 2 өдрийн А/166 / А/559/ 222 дугаар

 хамтарсан тушаалын гуравдугаар хавсралт-2

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХОНОГИЙН

 ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖИШИГ ХЭМЖЭЭ /11-14 НАС/

Хүнсний бүтээгдэхүүн

Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр)

Үндсэн шимт бодис (гр)

Илчлэг (ккал)

Уураг

Тос

Нүүрсус
Малын мах

100

23

8

164

Таван цул

41

7

2

45

Бусад мах /тахиа, загас, гахай/

25

7

2

48

Сүү (үнээний сүү, 3.2%)

200

7

7

10

128

Цагаан идээ (тараг, 2.5%)

180

5

5

8

93

Гурил

95

9

1

66

309

Гурилан бүтээгдэхүүн

200

16

7

102

532

Төрөл бүрийн будаа

100

6

1

80

354

Төмс

80

2

13

61

Хүнсний ногоо

250

3

17

84

Буурцагт ургамал (вандуй, шош)

40

2

8

41

Жимс, жимсгэнэ

250

1

34

142

Ургамлын тос

20

20

180

Цөцгийн тос, 75% тослог

12

9

82

Сахар, чихрийн зүйл

18

18

72

НИЙТ

88

62

356

2335

Үндсэн шимт бодисын илчлэг

352

560

1423

Үндсэн шимт бодисын илчлэгийн хувь

15%

24%

61%

Тайлбар: 1. Хоногт авбал зохих илчлэгийн 100 хувийг авахаар тооцсон болно.

2. Илчлэг, шимт бодисын хэрэгцээг тооцоход махыг үхрийн гуяны мах, таван цулыг хонины /уушги, зүрх, гүзээ, элэг, бөөр/, бусад махыг тахианы махаар, гурилыг улаан буудайн 1 дүгээр гурилаар, гурилан бүтээгдэхүүнийг Та-Чи ХХК-ийн мишээл талх, төрөл бүрийн будааг цагаан будаагаар, хүнсний ногоог монгол луувангаар, жимсийг улаан алимаар, буурцагт ургамлыг лаазалсан хүрэн шошоор төлөөлүүлэн авсан болно.

3. Хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ нь тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр жин бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүний захиалга, ханган нийлүүлэлт хийхдээ хорогдлыг нэмж тооцож, төлөвлөнө.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд,

Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2020 оны

12 сарын 2 өдрийн А/166 / А/559/ 222 дугаар

 хамтарсан тушаалын гуравдугаар хавсралт-3

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХОНОГИЙН

 ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖИШИГ ХЭМЖЭЭ /15-18 НАС/

Хүнсний бүтээгдэхүүн

Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр)

Үндсэн шимт бодис (гр)

Илчлэг (ккал)

Уураг

Тос

Нүүрсус
Малын мах

115

26

9

188

Таван цул

59

10

3

65

Бусад мах /тахиа, загас, гахай/

30

9

3

57

Сүү (үнээний сүү, 3.2%)

200

7

7

10

128

Цагаан идээ (тараг, 2.5%)

200

6

5

9

103

Гурил

100

9

1

70

325

Гурилан бүтээгдэхүүн

200

16

7

102

532

Төрөл бүрийн будаа

110

7

1

88

389

Төмс

90

2

15

69

Хүнсний ногоо

270

4

19

91

Буурцагт ургамал (вандуй, шош)

45

3

8

46

Жимс, жимсгэнэ

270

1

37

154

Ургамлын тос

20

20

180

Цөцгийн тос, 75% тослог

12

9

82

Сахар, чихрийн зүйл

20

20

80

НИЙТ

98

65

377

2490

Үндсэн шимт бодисын илчлэг

394

589

1507

Үндсэн шимт бодисын илчлэгийн хувь

16%

24%

61%

Тайлбар: 1. Хоногт авбал зохих илчлэгийн 100 хувийг авахаар тооцсон болно.

2. Илчлэг, шимт бодисын хэрэгцээг тооцоход махыг үхрийн гуяны мах, таван цулыг хонины /уушги, зүрх, гүзээ, элэг, бөөр/, бусад махыг тахианы махаар, гурилыг улаан буудайн 1 дүгээр гурилаар, гурилан бүтээгдэхүүнийг Та-Чи ХХК-ийн мишээл талх, төрөл бүрийн будааг цагаан будаагаар, хүнсний ногоог монгол луувангаар, жимсийг улаан алимаар, буурцагт ургамлыг лаазалсан хүрэн шошоор төлөөлүүлэн авсан болно.

3. Хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ нь тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр жин бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүний захиалга, ханган нийлүүлэлт хийхдээ хорогдлыг нэмж тооцож, төлөвлөнө.

…..оо0оо…..

1

Өдрийн буюу 8 цагийн үйл ажиллагаатай цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхэд

80 хувь

2

24 цагийн үйл ажиллагаатай сувилал, цэцэрлэгийн хүүхэд (хүүхдийн биеийн хөгжлийн онцлогоос хамаарна)

100 хувь

(±10хувь)

3

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд амьдардаг хүүхэд

100 хувь

4

Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Үдийн цай хөтөлбөр”-т хамрагдаж байгаа хүүхэд

15 хувь

5

Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Үдийн хоол хөтөлбөр”-т хамрагдаж байгаа хүүхэд (хүүхдийн хөдөлгөөний идэвх, биеийн хөгжлийн онцлогоос хамаарна)

35 хувь

(±10хувь)

2.Хоногийн хоолны илчлэгийг дараах байдлаар хангана.

·      Өглөөний хоол                    20-25 хувь

·      Бага үдийн цай                   10-15хувь

·      Үдийн хоол                          35 -40хувь

·      Их үдийн цай                      10-15хувь

·      Оройн хоол, цай     20хувь

3.Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хэрэглэх сүү, цагаан идээ 1.5-2.0 хувийн тослогтой байна.

4.Хүүхдийн хоногийн хоолны найрлагад амьтны гаралтай уураг 60-70 хувь байна.

5.Цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хоолны үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, үндсэн шимт бодис, аминдэм, эрдэс бодисын зөвлөмж хэмжээ” -г үндэслэн тооцсон болно.

6.Цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хоолны жишиг хэмжээг цэцэрлэг, сургууль, хүүхэд харах үйлчилгээ, сургуулийн дотуур байрны хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөнө.

…..оо0оо…..