НИЙСЛЭЛИЙН 51 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГА АШИГЛАЛТАД ОРЛОО…