Нийслэлийн төрийн өмчийн ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийн төслийг танилцуулж байна.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Боловсролын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 28дугаар зүйлийн 281.1.1, 281.1.6 дахь заалтуудыг үндэслэн 2022-2023 оны хичээлийн жилд мөрдөх нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийг шинэчлэн боловсрууллаа.

Захиргааны ерөний хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 26 дугаар зүйлийн 26.1, 27 дугаар зүйлийн 27.2.2, 27.4.5, 27.5 дахь заалтын дагуу 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ныг хүртэл  нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийн төслийг танилцуулж байна.

Үзэх

Утас:

Нийслэлийн Боловсролын газар

70113032,