МЭНДЧИЛГЭЭ
Нийслэлийн нийт багш, сурган хүмүүжүүлэгчдэдээ Дэлхийн багш нарын 27, Монголын багш нарын 55 дахь өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье.
НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР