ЗӨВЛӨХ ЗЭРЭГ МАГАДЛАХ ТУХАЙ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/812 дугаар тушаалын хүрээнд “ЗӨВЛӨХ” зэрэгт хүсэлт гаргасан багш, удирдах ажилтны материалуудыг 2020 оны 10 дугаар сарын 7-ноос, 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрүүдэд Нийслэлийн Боловсролын газрын 505 тоот өрөөнд магадлана.

Иймд доорх хуваарийн дагуу холбогдох материалын хамт өөрийн биеэр цагтаа бэлэн байхыг мэдэгдэж байна. Хоцорсон материалыг хүлээн авахгүй болно.

Дүүрэг Өдөр Цаг
1 Баянгол, Багахангай 2020.10.07 09.00-13.00
2 Баянзүрх 14.00-18.00
3 Сүхбаатар, Багануур 2020.10.08 09.00-13.00
4 Сонгинохайрхан 14.00-18.00
5 Чингэлтэй, Налайх 2020.10.09 09.00-13.00
6 Хан-Уул 14.00-18.00

 

БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС