Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилд “Гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн  сургалтын хөтөлбөр”-ийг шинээр авах болон  сунгуулах хүсэлтийг 2020 оны 03 дугаар сарын 15-наас 04 дүгээр сарын 15-нд хүлээн авах болсныг мэдэгдье.

 

Жич: Хүсэлтийг албан бичиг болон  цахим -аар ирүүлнэ үү.

 

БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС