Вакцин хийлгэхийн өмнө болон дараа юуг анхаарах вэ?