Цаг үеийн мэдээлэл

ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

2021 оны 04 сарын 19-23 (Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)

Уриалга

Та бүхнийг бидний ирээдүй хүүхэд багачуудыг маань сурч хүмүүжих орчинд биеэ соёлтой авч явахыг УРИАЛЖ байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖМИЙН БАГШ НАРЫН ГРАФИКТ ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулсан онлайн сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 103 багш хамрагдсан.

ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

2021 оны 04 сарын 05-09 (Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий боловсрол, Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээл)

ЦАХИМ СОРИЛЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн xii ангийн сурагчдын дунд байгалийн ухааны цахим сорилыг амжилттай зохион байгууллаа

Үйлчилгээ

Фото мэдээ