НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 1-Р АНГИЙН ЭЛСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
ОГНОО : 2015/05/29 УНШСАН: 4052

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 1-Р АНГИЙН

ЭЛСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

Бага дунд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, 12.4  дэх заалт,  БСШУ, НХХ, Сангийн сайдын 2007 оны 307/91/237 дугаар хамтарсан тушаал,   Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын “хамран сургах тойргийг тогтоох тухай”  2015 оны 4 дүгээр сарын 23-ны  А/31 тоот тушаалыг үндэслэн  2015-2016 оны хичээлийн жилийн  хувьсах зардал, төсвийг бодитой төлөвлөх,  бүлэг дүүргэлтийн нормыг баримтлах, хичээлийн ээлжийн тоог аль болох нэмэгдүүлэхгүй байх зорилгоор удирдамж боловсруулан гаргаж,  нийслэлийн ЕБС-ийн 1-р ангийн элсэлтийн ажлыг  2015 оны 4 сарын 28-аас 5 сарын 15-ны хооронд зохион байгууллаа.  Бүртгэлийн хугацаанд гарсан зарим асуудлыг тухай бүрд нь шийдвэрлэж байлаа.  Элсэлтийн мэдээг  2015 оны 5 сарын 15-ны байдлаар харуулбал:

2015.05.20

Дүүрэг

Статистик

Нийт

Эм

Элсэлтийн хувь

1

Баянгол

4948

4258

2050

86.1

2

Баянзүрх

6369

4371

2124

68.6

3

Багануур

630

541

285

85.9

4

Багахангай

77

69

37

89.6

5

Налайх

696

626

0

89.9

6

Сүхбаатар

3178

2907

1475

91.5

7

Сонгинохайрхан

5875

4422

545

75.3

8

Чингэлтэй

3140

1754

911

55.9

9

Хан-Уул

2756

2432

1148

88.2

 

Улаанбаатар

27669

21380

8575

77.3

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ