Сонгон шалгаруулалтын ярилцлагын шалгалтын хуваарь:
ОГНОО : 2015/05/26 УНШСАН: 1380

Ярилцлагын шалгалтын хуваарь:          

Дүүрэг

Ажлын байр зарлагдсан албан тушаал

Шалгалтад орох хүний тоо

Шалгалт өгөх өрөө, хугацаа

2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр /Лхагва гараг/

1

Баянгол дүүрэг

51 дүгээр сургуулийн захирал

4

 

 

 

 

09:00-12:30

 

Сургалт арга зүйн хэлтэс 505-А өрөө

 

 

2

Баянзүрх дүүрэг

85 дугаар сургуулийн захирал

3

3

Баянзүрх дүүрэг

199 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

4

200 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

5

201 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

6

202 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

7

203 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

8

204 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

9

Сонгинохайрхан дүүрэг

79 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

10

196 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

11

112 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

1

Хан-Уул дүүрэг

18 дугаар сургуулийн захирал

2

 

09:00-12:30

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 501-А өрөө

 

 

2

59 дүгээр сургуулийн захирал

1

3

Чингэлтэй дүүрэг

49 дүгээр сургуулийн захирал

4

4

Баянгол дүүрэг

157 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

5

197 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

6

198 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

 

Сүхбаатар дүүрэг

205 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

 

216 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

 

217 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

 

Налайх дүүрэг

208 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

 

Багануур дүүрэг

194 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч

2

193 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

1

 

 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС 
Сэтгэгдэл
Шинэ мэдээ