“ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР” ТӨСЛИЙН СУРГАЛТЫН УДИРДАМЖ
ОГНОО : 2017/10/18 УНШСАН: 2940

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                            БАТЛАВ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН

ГАЗРЫН  ДАРГА                          Ж.ГАНТУЛГА

 

ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

ТӨСЛИЙН СУРГАЛТЫН УДИРДАМЖ

Нэг: Зорилго

“Экологийн боловсрол олгох хөтөлбөр” төсөл нь Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар, Нийслэлийн Боловсролын Газар болон Монголын Хог Хаягдлыг Дахин Боловсруулах Үндэсний Холбоо хамтран Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ЕБС-ийн багш нараар дамжуулан сурагчдад хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулахад тэр дундаа хог хаягдлын талаарх экологийн боловсрол олгон зөв хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино.

Хоёр: Сургалтын агуулга

  • Хог хаягдлын тухай ойлголт
  • Хог хаягдлын байгаль, хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй бохирдол
  • Хог хаягдлын талаарх экологийн боловсрол олгох давуу тал

Гурав: Хэзээ

            2017 оны 10 сарын 20-ны өдөр 08:30-13:30 цагт болно.

Дөрөв: Хаана

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн хурлын их танхимд              

Тав: Зохион байгуулагч

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Нийслэлийн Боловсролын Газар

Цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төв

Монголын Хог Хаягдлыг Дахин Боловсруулах Үндэсний Холбоо

Зургаа: Оролцогч талууд

Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам

Хими, Хими-Технологийн Хүрээлэн

Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Монголын Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл ТББ

Улаанбаатар Хангарьд Ротари Клуб

 

Долоо: Мэдээллээр хамтран ажиллах

Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз /MNB/

Улаанбаатар суваг телевиз /UBS/

Монгол НДТВ /Mongol HDTV/

TB9 телевиз /TV9/

Эх орон телевиз

Найм: Хамрах хүрээ

Нийслэлийн төрийн өмчийн болон хувийн ерөнхий боловсролын сургуулийн эко клубын багш нар, нийгмийн ажилтнууд оролцоно.

Ес: Сургалтын хөтөлбөр

Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн сурагчдад хог хаягдлын талаарх 2 удаагийн сургалт зохион байгуулна.

  1. Төрийн өмчийн ЕБС-ийн сургалт 2017.10 сарын 20
  2. Хувийн ЕБС-ийн сургалт 2017.11 сарын 15

Үйл ажиллагаа, мэдээлэл

Оролцогч

Хугацаа

Оролцогчдын бүртгэл

Сургалтад хамрагдагчид

08:30 -09:00

Нээлтийн үйл ажиллагаа

 

Нээлтийн үг

 

НБГ-ын дарга Ж.Гантулга

 

09:00 -09:10

МХХДБҮХ-ны Ерөнхийлөгч Д.Бямбасайхан

09:10 - 09:20

ЦУНБХТ-ийн Захирал

Г.Номин

09:20 - 09:30

Экологийн боловсрол олгох хөтөлбөр төсөлд баримталж буй бодлого

Нийслэлийн Засаг Даргийн Тамгын Газар

09:30 - 09:40

МХХДБҮХ-ны танилцуулга, Экологийн боловсрол олгох хөтөлбөр төслийн танилцуулга

МХХДБҮХ-ны Гүйцэтгэх захирал П.Цэндмаа

09:40 - 09:50

Хог хаягдлын тухай” хуулийн хог хаягдлын талаарх боловсрол болон БОАЖ-ын яамны баримталж буй бодлого хөтөлбөр

БОАЖ-ын яамны мэргэжилтэн А.Оюун

09:50 – 10:05

Хог хаягдлын талаарх боловсролын ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулийн хичээлийн хөтөлбөр болон цаашид баримтлах чиглэл

Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны бодлогын мэргэжилтэн Н.Дуламсүрэн

10:05 – 10:15

УБ хотын ЗАА-наас Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийн талаар баримталж буй бодлого

Улаанбаатар Хотын ЗАА-ны Тохижилт Хог Хаягдлын Удирдлагын хэлтэсийн ахлах мэргэжилтэн С.Аригуун

10:15 – 10:30

Хог хаягдлын талаарх боловсролын олон улсын туршлага

 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөх ХУ-ны доктор/Ph.D/ С.Өнөрсайхан

10:30 – 10:45

Дурсгалын зураг авахуулах

Цайны цаг

Үзэсгэлэн

Бүтээл хийсэн оюутан сурагчдын бүтээл

 

 

10:45 – 11:15

МХХДБҮХ-ны гишүүн дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийн танилцуулга

Хог хаягдлын тухай ойлголт

МХХДБҮХ-ны төслийн менежер

Н.Амгалан-Эрдэнэ

11:15 – 11:30

Хог хаягдлын ил шаталтаас үүссэн химийн элементийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө

Хими Химийн Технологийн Хүрээлэнгийн эрдэмтэн доктор /Ph.D/

Г.Оюун-Эрдэнэ

11:30 – 11:45

Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдолд хог хаягдлын нөлөөллийн судалгаа

Нийслэлийн байгаль орчны газрын Экологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Н.Тамир

11:45 – 12:00

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хог хаягдлын цэгийн хөрсний бохирдлын асуудал

ХААИС-ийн хүрээлэн буй орчны сургуулийн багш Б.Минжмаа

12:00 – 12:15

Хог хаягдлын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө

НЭМҮТ-ийн мэргэжилтэн ХУ-ны доктор Ш.Батдэлгэр

12:15 – 12:30

Хог хаягдлын ангилан ялгалтыг хийх, хэвшүүлэх нь

МХХДБҮХ-ны төслийн менежер

Н.Амгалан-Эрдэнэ

12:30 – 12:45

Сургууль, цэцэрлэгээр дамжуулан хүүхдүүдэд хог хаягдлын талаар зөв дадал хандлага бий болгох нь

Монголын Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөлийн тэргүүн Б.Эрдэнэ

12:45 – 13:00

Хог хаягдлын менежментийн талаарх оюутнуудын хандлага мэдлэгийн судалгаа /МУБИС-ийн оюутнуудын жишээн дээр/

МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш Н.Үүрийнтуяа

13:00 – 13:15

KECAБ-ийн Австрали болон олон улсад хог хаягдлыг багасгах талаар өрнүүлж байсан сургалтын хөтөлбөр ба компанит ажлын туршлага

Улаанбаатар Хангарьд Ротари клуб ТББ

13:15 – 13:20

Хаалт

13:20 – 13:30

Үдийн цай


Арав: Хаяг

Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан-9 Цэнгэг Усны Нөөц, Байгаль Хамгаалах Төв

Арван нэг: Холбоо барих

976-77116345, 99002058

 

Боловсруулсан:

МХХДБҮХ-ны сургалт хариуцсан менежер Н.Амгалан-Эрдэнэ /………………………/

 


Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ