НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
ОГНОО : 2017/06/12 УНШСАН: 1069

БАТЛАВ.

                                                     НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН

                                                ДАРГА                                                    Ж.ГАНТУЛГА

 

                                                                                                                                                                                    2017 оны 06 дугаар сарын 06 өдөр

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

 

2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр                                                  № 11                                                                           Улаанбаатар хот

 

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Хугацаа

Хариуцах

хэлтэс

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн “Тохижилтын ажлын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлж сургууль, цэцэрлэгүүдийн орчны тохижилтыг сайжруулж, барилга байгууламжийн гадна фасадны өнгийг сэргээлгэх, хаяг, мэдээллийн байгууламжийг холбогдох журамд тавигдсан шаардлагын дагуу хийлгэх, байршуулах, орчны 50 метрт бий болгосон ногоон байгууламжуудыг арчлуулах, тэдгээрийн хайс хашлагануудыг засварлаж, сэргээж будуулах арга хэмжээ авах

06 дугаар сарын

20-ны дотор

Дүүргийн Боловсролын

хэлтэс

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв, Замын цагдаагийн албатай хамтран боловсруулсан "Хүүхдийг осол гэмтлээс уьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөмж"-ийг сургууль, цэцэрлэгт хүргүүлэх /ХШҮХ/

06 дугаар сарын

10-ны дотор

“Дэмжлэг, амжилт, сайн хүн” ТББ-аас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдах багш нарын нэрсийг албан бичгээр ирүүлэх /БЗХ/

06 дугаар сарын

09–ний дотор

Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарын ээлжийн амралтын хуваарьт санал ирүүлэх /ЗХ/, /улс, нийслэлийн төсвөөс гадна өөр санхүүжилтийн эх үүсвэрээр их засвар, өргөтгөл хийж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчийн хувьд/

06 дугаар сарын

09-ний дотор

Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг маягтын дагуу дэлгэрэнгүй, тодорхой, тоо баримт, хүрсэн үр дүн, биелэлтийн хувийг тооцсон байдлаар ирүүлэх /БЗХ/

/Музей үзүүлэх хичээл, Эрдмийн аялал, Мэргэжил сонголтын талаар хийсэн ажлуудыг нэгтгэн ирүүлэх/

06 дугаар сарын

12-ны дотор

KOICA” ОУБ-ын “Тусгай хэрэгцээт боловсрол” төслийн нэгжээс зохион байгуулах сургалтад хамрагдах багш нарын нэрсийг ирүүлэх /БЗХ/

06 дугаар сарын

12-ны дотор

 

  ХЯНАСАН:

 ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН

 ДАРГА                                                     Л.БУЯНТОГТОХ

 

НЭГТГЭСЭН:

                        ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ц.УУГАНБАЯР

Сэтгэгдэл
Тушаал
Шинэ мэдээ